Образование

 

pdfСистема за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на град Козлодуй

pdf Средно общообразователно училище "Кирил и Методий" - гр. Козлодуй

pdf Средно общообразователно училище "Христо Ботев" - гр. Козлодуй

pdf Професионална гимназия по ядрена енергетика "Игор Курчатов" - гр. Козлодуй

pdf Начално училище "Васил Левски" - гр. Козлодуй

pdf Професионална гимназия по селско стопанство "Христо Ботев" - с. Бутан

pdf Основно училище "Св. св. Кирил и Методий" - с. Бутан

pdf Основно училище "Христо Ботев" - с. Гложене

pdf Основно училище "Васил Априлов" - с. Хърлец

  1. Подрубрика: Училища
  2. Подрубрика: Детски градини
  3. Подрубрика: ЦПЛР
  4. Подрубрика: МЕСТНА КОМИСИЯ БППМН
  5. Подрубрика: Документи
  6. Подрубрика: Общинска програма за закрила на детето
  7. Подрубрика: Правилник за финансово подпомагане на студенти от община Козлодуй
  8. Подрубрика: Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Козлодуй (2017 – 2019 г.)
  9. Подрубрика: Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на гр. Козлодуй за учебната 2020/2021 г.
 10. Подрубрика: Държавен план-прием /ДПП/ за учебната 2020/2021 година в община КозлодуйТърсене
facebook
 
УЧАСТВАТЕ ЛИ В БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ?