Комисия за защита от дискриминация

Комисия за защита на личните данни

Награда на херцога на Единбург

\"АЕЦ Козлодуй\" ЕАД

ДП РАО

Образование

 

pdfСистема за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на град Козлодуй

pdf Средно общообразователно училище "Кирил и Методий" - гр. Козлодуй

pdf Средно общообразователно училище "Христо Ботев" - гр. Козлодуй

pdf Професионална гимназия по ядрена енергетика "Игор Курчатов" - гр. Козлодуй

pdf Начално училище "Васил Левски" - гр. Козлодуй

pdf Професионална гимназия по селско стопанство "Христо Ботев" - с. Бутан

pdf Основно училище "Св. св. Кирил и Методий" - с. Бутан

pdf Основно училище "Христо Ботев" - с. Гложене

pdf Основно училище "Васил Априлов" - с. Хърлец

  1. Подрубрика: Училища
  2. Подрубрика: Детски градини
  3. Подрубрика: ЦПЛР
  4. Подрубрика: МЕСТНА КОМИСИЯ БППМН
  5. Подрубрика: Документи
  6. Подрубрика: Общинска програма за закрила на детето
  7. Подрубрика: Правилник за финансово подпомагане на студенти от община Козлодуй
  8. Подрубрика: Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Козлодуй (2017 – 2019 г.)
  9. Подрубрика: Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на гр. Козлодуй за учебната 2020/2021 г.
 10. Подрубрика: Държавен план-прием /ДПП/ за учебната 2020/2021 година в община КозлодуйСвързани страници:

 1. стр. 2
 2. Общински календар младежки дейности за 2020г.
 3. Младежки практики
 4. Училища
 5. Документи
 6. Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Козлодуй (2017 – 2019 г.)
 7. Държавен план-прием /ДПП/ за учебната 2020/2021 година в община Козлодуй
 8. Спортни клубове
 9. Общинска програма за закрила на детето
 10. Спортен календар 2020
 11. Спортни обекти
 12. Общински състезания
 13. Правилник за финансово подпомагане на студенти от община Козлодуй
 14. ЦПЛР
 15. Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на гр. Козлодуй за учебната 2020/2021 г.
 16. Детски градини
 17. Общински план за младежта на община Козлодуй

Търсене

COVID-19

Анкета

Резултати от анкета

Колко често посещавате сайта на Община Козлодуй?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Всеки ден :
41 % Complete (success)
Веднъж седмично :
16 % Complete (success)
Веднъж месечно, за да се ориентирам какво се случва :
9 % Complete (success)
Само когато имам нужда от информация :
34 % Complete (success)

УЧАСТВАТЕ ЛИ В БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да, редовно, през цялата година :
58 % Complete (success)
Да, предимно по големи празници :
18 % Complete (success)
Не, имам друго виждане :
24 % Complete (success)

Харесва ли ви новата визия на сайта?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да, определено :
56 % Complete (success)
Не особено :
41 % Complete (success)
Нямам мнение :
4 % Complete (success)

Банкова сметка на община Козлодуй

Facebook

 

GDPR

Проверка на данъчни задължения

Единен портал за електронни административни услуги

Оперативна програма Региони в растеж

Easy Pay

ePay.bg

Награди и отличия

Антикорупционен формуляр

Административен регистър

Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи