СИК

Дата на публикуване: 08.08.2019 16:05

Г Р А Ф И К
за получаване от СИК /секционни избирателни комисии/ на изборните книжа и материали за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на  27 октомври 2019 г. в заседателна зала на 1 етаж в сградата на Община Козлодуй
 
26 октомври 2019 г.

  1. Представителите на СИК от кметствата - Хърлец, Гложене, Бутан и Крива Бара /включва секции от № 16 до № 26/, получават изборните книжа и материали в заседателната зала на 1 етаж в сградата на общинска администрация Козлодуй, ул.”Христо Ботев” № 13 от14.30 часа – 15.30 часа, след което се извозват с автобус и охрана по секциите в населените места.

Автобусът, който ще превозва представителите на СИК от селата, ще тръгне в 13:30 ч. от спирката пред кметство Крива бара и ще мине поетапно през автоспирките в останалите села.

  1. Представителите на СИК от гр.Козлодуй /включва секции от № 1 до № 15 и ПСИК № 27/ получават изборните книжа и материали в заседателната зала на 1 етаж в сградата на общинска администрация Козлодуй, ул.”Христо Ботев” № 13 от 15.30 часа – 16.30 часа, след което се извозват с подсигурени от общинска администрация служебни автомобили и охрана по секциите в града.

Председател на СИК, зам.-председател и секретар да се явят в посочения час в общинска администрация Козлодуй за получаване на изборни книжа и материали и подписване на съответните формуляри от изборните книжа. Останалите членове от състава на СИК да очакват изборните книжа и материали в изборното помещение.
pdfРешение № 71-МИ/12.10.2019 г. на ОИК Козлодуй относно: определяне броя на подвижните избирателни секции, които следва да се образуват на територията на община Козлодуй
pdfРешение № 1281-МИ/03.10.2019 г. на ЦИК относно: приемане на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 27 октомври 2019 г.
pdfМетодически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
pdfРешение № 66–МИ/30.09.2019 г. на ОИК Козлодуй относно: утвърждаване поименния състав на СИК на територията на община Козлодуй в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
Приложение № 1 към Решение № 66/30.09.2019 г.
Приложение № 2 към Решение № 66/30.09.2019 г.
Приложение № 3 към Решение № 66/30.09.2019 г.
Приложение № 4 към Решение № 66/30.09.2019 г.
Приложение № 5 към Решение № 66/30.09.2019 г.
pdfПОКАНА за провеждане на консултации за сформиране съставите на секционните избирателни комисии (СИК) в Община Козлодуй, за произвеждане на изборите за общински съветници и кметове, насрочени на 27 октомври 2019 г.
docПриложение 1: Образец на поименно Предложение за състав на СИК
pdfРешение № 1029-МИ/10.09.2019 на ЦИК относно: назначаване съставите на СИК за изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 27 октомври 2019 г.
pdfМетодически указания за определяне съставите на СИК на територията на общината и за разпределение на местата в ръководствата на СИК в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 27 октомври 2019 г. (без съставите на ПСИК)
pdfРешение № 18–МИ/11.09.2019 г. на ОИК Козлодуй относно: Назначаване съставите на СИК за изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 27 октомври 2019 г.
pdfРешение № 19–МИ/12.09.2019 г. на ОИК Козлодуй относно: Начин на разпределяне и преразпределяне на местата в СИК в община Козлодуй за изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

Търсене

Резултати от анкета

Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Всеки месец :
0 % Complete (success)
Няколко пъти годишно :
100 % Complete (success)
Един-два пъти годишно :
0 % Complete (success)

Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Вежливо/учтиво :
100 % Complete (success)
Формално :
0 % Complete (success)
Грубо :
0 % Complete (success)

В каква степен получавате нужната Ви информация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Напълно :
100 % Complete (success)
Отчасти :
0 % Complete (success)
Не мога да преценя :
0 % Complete (success)

Facebook

 

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи