Избирателен списък

Дата на публикуване: 03.07.2017 15:10

 

 

docПОДАДЕНИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ГЛАСУВАНЕ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС НА ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 26 МАРТ 2017 Г.


 

          Във връзка с предстоящите избори за Народно събрание, на 26 март 2017 г., община Козлодуй уведомява избирателите, че могат да проверят адреса на избирателната секция, в която ще гласуват по следните начини:

- През Интернет на адрес http://www.grao.bg/elections/.Сайтът предоставя и възможността, след идентификация с електронен подпис, да се подава "Искане за гласуване по настоящ адрес" по електронен път.

- Чрез стационарен или мобилен телефон
Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

- Чрез SMS. Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (МТел, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за изборите за Народно събрание, за въведения ЕГН.


          Във връзка с произвеждането на избори за Народно събрание на 26 март 2017 г., общинска администрация Козлодуй уведомява избирателите, че могат да подават писмени заявления до кмета на общината и кметовете на кметства:

         1. Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес – избиратели, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, в срок до 11.03.2017 г. включително:
doc- Приложение №12-НС

         2. Заявление – Декларация за издаване на удостоверение за гласуване на друго място, (само кандидат за народен представител, член на ЦИК, член на РИК, наблюдател), в срок до 11.03.2017 г. включително:
doc- Приложение №18-НС

         3. Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия - избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражняват избирателното си право в изборното помещение, в срок до 11.03.2017 г. включително. Прилага се копие от документ на ТЕЛК (НЕЛК)
doc- Приложение №14-НС

         4. Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък, в срок до 18.03.2017 г. включително:
doc- Приложение № 8-НС

         5. Заявление за вписване в избирателния списък по постоянен адрес – от гласоподаватели, които имат право да гласуват, но са пропуснати, в срок до 24.03.2017 г. включително:
doc- Приложение №9-НС

         6. Заявление за изключване от списъка на заличените лица, преди предаване на избирателния списък на СИК, в срок до 24.03.2017 г. включително:
doc- Приложение №10-НС
doc- Приложение №11-НС

         7. Заявление за изключване от списъка на заличените лица в изборния ден - 26.03.2017 г.:
doc- Приложение №13-НС

Заявленията се подават в община Козлодуй, „Център за информация и обслужване на гражданите”, етаж I, и в съответните кметства.
За информация тел: 0973/85 834; 85 835; 85 845


 docТаблица на българските граждани в община Козлодуй, по избирателни секции


  1. Избирателен списък - Текуща страница
  2. РИК
  3. ЦИК
  4. Съобщения
  5. СИК
  6. Заповеди

Търсене

Резултати от анкета

Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Всеки месец :
0 % Complete (success)
Няколко пъти годишно :
100 % Complete (success)
Един-два пъти годишно :
0 % Complete (success)

Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Вежливо/учтиво :
100 % Complete (success)
Формално :
0 % Complete (success)
Грубо :
0 % Complete (success)

В каква степен получавате нужната Ви информация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Напълно :
100 % Complete (success)
Отчасти :
0 % Complete (success)
Не мога да преценя :
0 % Complete (success)

Facebook

 

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи