Избирателен списък

Дата на публикуване: 02.04.2019 11:22

docПОДАДЕНИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ВПИСВАНЕ В ИЗБИРАТЕЛНИЯ СПИСЪК ПО НАСТОЯЩ АДРЕС НА ИЗБОРИ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ НА 26 МАЙ 2019 Г.


 


Във връзка с произвеждането на избори за Европейски парламент от Република България на 26 май 2019 г., общинска администрация Козлодуй уведомява избирателите, че могат да проверяват адреса на избирателната секция, в която ще гласуват по следните начини:

- Чрез стационарен или мобилен телефон
Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

- Чрез SMS. Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (МТел, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за изборите за Европейски парламент от Република България, за въведения ЕГН.

- През Интернет на адрес http://www.grao.bg/elections/

Сайтът предоставя и възможността, след идентификация с електронен подпис, да се подава "Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес", по електронен път.

- През интернет на адрес https://auslugi.com/public/home/kozloduy/index

Сайтът предоставя и възможността, след идентификация с електронен подпис, да се подават  по електронен път:

  • "Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес";
  • "Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия";
  • "Заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК".


Във връзка с произвеждането на избори за Европейски парламент от Р България на 26 май 2019 г., общинска администрация Козлодуй уведомява избирателите, че могат да подават писмени заявления до кмета на общината и кметовете на кметства:

1. Заявление за вписване в избирателен списък – част ІІ, от граждани на държави-членки на Европейския съюз, в срок до 15.04.2019 г. включително:
docПриложение №11-ЕП
2. Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес - избиратели, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, в срок до 11.05.2019 г. включително:
docПриложение №14-ЕП
3. Заявление–Декларация за издаване на удостоверение за гласуване на друго място, (само кандидати за членове на Европейския парламент от РБ , членове на ЦИК, членове на РИК, наблюдатели), в срок до 11.05.2019 г. включително:
- docПриложение №18-ЕП
4. Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия - избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражняват избирателното си право в изборното помещение, в срок до 11.05.2019 г. включително:
docПриложение №16-ЕП
5. Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък, в срок до 18.05.2019 г. включително:
docПриложение № 9-ЕП
6. Заявление за вписване в избирателния списък по постоянен адрес – от гласоподаватели, които имат право да гласуват, но са пропуснати, в срок до 23.05.2019 г. включително: 
- docПриложение № 12-ЕП
7. Заявление за изключване от списъка на заличените лица, преди предаване на избирателния списък на СИК, в срок до 23.05.2019 г. включително:
docПриложение №13-ЕП

 

Заявленията се подават в община Козлодуй, „Център за информация и обслужване на гражданите”, етаж I, и в съответните кметства. 
За информация тел: 0973/85 834; 85 835; 85 845


Брой избиратели в предварителните списъци за гласуване в изборите на 26.05.2019 г. в община Козлодуй

  1. Избирателен списък - Текуща страница
  2. СИК
  3. Разяснителна кампания
  4. РИК
  5. Заповеди
  6. ЦИК
  7. Съобщения

Търсене

Резултати от анкета

Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Всеки месец :
0 % Complete (success)
Няколко пъти годишно :
100 % Complete (success)
Един-два пъти годишно :
0 % Complete (success)

Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Вежливо/учтиво :
100 % Complete (success)
Формално :
0 % Complete (success)
Грубо :
0 % Complete (success)

В каква степен получавате нужната Ви информация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Напълно :
100 % Complete (success)
Отчасти :
0 % Complete (success)
Не мога да преценя :
0 % Complete (success)

Facebook

 

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи