Екологичен календар

Дата на публикуване: 15.01.2018 06:35


ОБЩИНСКИ ЕКОЛОГИЧЕН КАЛЕНДАР ЗА 2020 г.


ДАТА

МЕРОПРИЯТИЕ

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

ОРГАНИЗАТОР

12 - 20 януари

Среднозимно преброяване на водолюбивите птици

Участие в международното преброяване, чрез покриване на утвърден от основния организатор маршрут.

Поречието на р. Дунав и р. Огоста

 

 

Община Козлодуй,

ЦПЛР-ОДК,

Българско дружество за защита на птиците

22 март

 

 

 

Световен ден на водата

Общински детски конкурс за рисунка на тема „Водата - извор на живот”

ЦПЛР – ОДК,

гр. Козлодуй

Община Козлодуй,

ЦПЛР – ОДК,

гр. Козлодуй

 

Първата седмица на м. април

 

Седмица на гората

Залесяване с дървесни фиданки в парковете и зелените площи на населените места от общината.

Фотоизложба

,,Птиците

около нас”

Територията на община  Козлодуй

Община

Козлодуй,

Кметства,

ЦПЛР-ОДК,

гр. Козлодуй

м. април –

20 май

 

 

 

 

Поддръжка на Ботев парк и еко-пътека ,,Хр. Б.”

Обновяване/ подмяна на

табели, пейки, кошчета и елементи на парковото обзавеждане при необходимост.

Премахване на самонастанена растителност.

ЗМ „Козлодуй”/ Ботев парк,

Екопътека

,,Хр. Б.”

Община

Козлодуй,

ОбП ,,КД”

 

 

 

 

 

22 април

Международен ден на Земята.

Кампания ,,Сливи за смет” –гражданите ще бъдат приканени да предават отпадъци на общинската площадка за разделно събиране, след което участници от предалите над 50 кг отпадъци ще бъдат избрани на случаен принцип и наградени.

Общинска площадка за разделно събиране на отпадъци от домакинствата (ул. ,,Хаджи Димитър” № 62)

Община Козлодуй

Март-юни

(допълнително избран ден)

 

Мобилен пункт за събиране на опасни отпадъци

Пунктът бива ситуиран за един ден на видно за гражданите място, където да могат безплатно да предадат опасни отпадъци от домакинствата.

Паркинг до сградата на общината

Община Козлодуй

май

(допълнително избран ден)

 

Кампания по пролетно почистване на общината Да изчистим заедно община Козлодуй”

Локализиране на невралгичните за чистене места.

Провеждане на широка кампания сред обществото.

Почистване на замърсените терени от доброволци.

Територията на община Козлодуй

 

 

 

 

 

Община

Козлодуй,

Кметства,

ОбП ,,КД”

 

21 май

Европейски ден на Натура 2000

Посещение на  защитена зона от Натура 2000 и провеждане на наблюдение на биоразнообразието в зоната.

  Защитена зона от Натура 2000

Община Козлодуй,

ЦПЛР – ОДК

 

5 юни

Световен ден на околната среда

Кампания „Нулев отпадък” –раздаване на 100 бр. домашни компостери за биоразградими отпадъци на гражданите и информационна кампания за разясняване на принципите на разделното събиране на отпадъци.

Територията на

Община Козлодуй

Община Козлодуй

 

29 юни

 

Ден на река Дунав

Плаване с кораба ,,Радецки”.

Почистване на поречието на реката. Арт инсталация „Река от рисунки” – децата ще рисуват на поляна в Ботев парк, а след това рисунките ще бъдат аранжирани в дълга поредица с формата на река Дунав.

Параход

,,Радецки”,

Брега на р. Дунав

гр. Козлодуй

Община Козлодуй ,

ЦПЛР – ОДК,

ОбП ,,КД”

 

 

26 август

Световен ден на кучето

Поставяне на кошчета за кучешки екскременти в парковете на град Козлодуй.

Паркове на гр. Козлодуй

Община Козлодуй,

ОбП ,,КД”

 

Септември (определен ден, спрямо националната дата)

Да изчистим България заедно

Участие в националната кампания по почистване

Територията на община Козлодуй

РИОСВ – Враца,

Областна администрация, Община Козлодуй

16 – 22 септември

Европейска седмица на мобилността

Поставяне на метални паркинг стойки за велосипеди.

Ботев парк,

Зона за отдих и спорт

Община Козлодуй

Септември – ноември (допълнително избран ден)

 

Мобилен пункт за събиране на опасни отпадъци

Пунктът бива ситуиран за един ден на видно за гражданите място, където да могат безплатно да предадат опасни отпадъци от домакинствата.

Паркинг до сградата на общината

Община Козлодуй

17 – 25 ноември

Европейска седмица за намаляване на отпадъците

 Конкурс „Втори живот за отпадъците” - за повторно използване на отпадъци и превръщането им в полезни за бита материали.

ЦПЛР – ОДК,

гр. Козлодуй

Община

Козлодуй,

ЦПЛР – ОДК

 


Търсене

Резултати от анкета

Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Всеки месец :
0 % Complete (success)
Няколко пъти годишно :
100 % Complete (success)
Един-два пъти годишно :
0 % Complete (success)

Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Вежливо/учтиво :
100 % Complete (success)
Формално :
0 % Complete (success)
Грубо :
0 % Complete (success)

В каква степен получавате нужната Ви информация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Напълно :
100 % Complete (success)
Отчасти :
0 % Complete (success)
Не мога да преценя :
0 % Complete (success)

Facebook

 

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи