Местни данъци и такси

  1. Подрубрика: Информация
  2. Подрубрика: Услуги Местни данъци и такси
  3. Подрубрика: Проверка на МДТ
  4. Подрубрика: В общинският бюджет постъпват следните местни данъци
  5. Подрубрика: Такса битови отпадъци – размер и начини на определянето и
  6. Подрубрика: Размери на актуалните данъци
  7. Подрубрика: Сметка за местни данъци и такси
  8. Подрубрика: Приемане на декларации по ЗМДТ
  9. Подрубрика: Съобщения по чл.32 от ДОПК

Търсене

Резултати от анкета

Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Всеки месец :
0 % Complete (success)
Няколко пъти годишно :
100 % Complete (success)
Един-два пъти годишно :
0 % Complete (success)

Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Вежливо/учтиво :
100 % Complete (success)
Формално :
0 % Complete (success)
Грубо :
0 % Complete (success)

В каква степен получавате нужната Ви информация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Напълно :
100 % Complete (success)
Отчасти :
0 % Complete (success)
Не мога да преценя :
0 % Complete (success)

Facebook

 

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи