Общински съвет

 1. Подрубрика: Функции
 2. Подрубрика: Структура и контакти
 3. Подрубрика: Актове
 4. Подрубрика: Нормативни актове
 5. Подрубрика: Проекти на нормативни актове
 6. Подрубрика: Предстоящо
 7. Подрубрика: Мандат 2015 - 2019
 8. Подрубрика: Мандат 2011 - 2015
 9. Подрубрика: Мандат 2007 - 2011

 1. Проекти на нормативни актове - 23.10.2020 г.
 2. Решение 0017 до 0032
 3. Начало
 4. Решение №409 до №424
 5. Решение №454 до №464
 6. Решение №537 до №550
 7. ПРОТОКОЛ № 42
 8. ПРОТОКОЛ № 47
 9. ПРОТОКОЛ № 52
 10. Решение 0141А до 0143
 11. Решение 0186 до 0187
 12. Решение 0274 до 0282
 13. Решение 0304 до 0323
 14. Решение 0366 до 0380
 15. Решение 0453
 16. Решение 0485
 17. Решение 0524 до 0542
 18. Решение 580 до 599
 19. ПРОТОКОЛ №1
 20. ПРОТОКОЛ №6
 21. ПРОТОКОЛ №11
 22. ПРОТОКОЛ №16
 23. ПРОТОКОЛ №21
 24. ПРОТОКОЛ №26
 25. ПРОТОКОЛ №31
 26. ПРОТОКОЛ №36
 27. ПРОТОКОЛ №41
 28. ПРОТОКОЛ №46
 29. ПРОТОКОЛ №51
 30. Решение №1 до №99
 31. Решение №100 до №127
 32. Решение №128 до №132
 33. Решение №134 до №141
 34. Решение №142 до №159
 35. Решение №160 до №174
 36. Решение №175 до №191
 37. Решение №192 до №232
 38. Решение № 233 до № 252
 39. Решение № 253 до № 267
 40. Решение № 268 до № 269
 41. Решение №270 до №292
 42. ПРОТОКОЛ № 1
 43. ПРОТОКОЛ № 32
 44. test
 45. Състави на Постоянните комисии
 46. Структура
 47. Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии взаимодействието му с общинската администрация
 48. Протокол № 61/30.01.2019 г.
 49. Мандат 2015 - 2019
 50. Програма за дейността на Общински съвет
 51. Предстоящо
 52. Списък на лицата, заемащи публични длъжности, подали декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ
 53. Поименен състав и контакти
 54. Архив на Наредби на Общински съвет
 55. Протокол № 54/20.07.2018 г.
 56. Нормативни актове
 57. Протокол № 53/05.07.2018 г.
 58. Протокол № 52/20.06.2018 г.
 59. Протокол № 51/31.05.2018 г.
 60. Протокол № 50 /30.04.2018 г.
 61. Протокол № 49 /22.04.2018 г.
 62. Протокол № 48/ 11.04.2018 г.
 63. Протокол №47/ 22.03.2018 г.
 64. Протокол № 46/ 15.02.2018 г
 65. Протокол № 45/25.01.2018 г.
 66. Актове
 67. Протокол №44/11.01.2018г.
 68. Протокол № 43 / 21.12.2017г.
 69. Протокол № 1/ 05.11.2015г.
 70. Протокол № 2/24.11.2015г.
 71. Протокол № 24 / 15.12.2016г.
 72. Протокол № 25 / 28.12.2016г.
 73. Протокол № 26 / 31.01.2017г.
 74. Протокол № 27 / 02.03.2017г.
 75. Протокол № 28 / 09.03.2017г.
 76. Протокол № 29/ 30.03.2017г.
 77. Протокол № 30/ 27.04.2017г.
 78. Протокол № 31/ 30.05.2017.
 79. Протокол № 32 /31.05.2017г.
 80. Протокол № 33 /15.06.2017г.
 81. Протокол № 34 / 01.08.2017г.
 82. Протокол № 35 / 01.08.2017г.
 83. Протокол № 36 / 05.09.2017г.
 84. Протокол № 37 /28.09.2017г.
 85. Протокол № 38 / 18.10.2017г.
 86. Протокол № 39 / 31.10.2017г.
 87. Протокол №40 / 22.11.2017г.
 88. Протокол № 41 / 30.11.2017г.
 89. Протокол № 42 /05.12.2017
 90. Наредби на Общински съвет
 91. Протокол № 67/13.08.2019
 92. Протокол № 19/27.09.2016г.
 93. Протокол № 68/12.09.2019г.
 94. Дневен ред на заседания на Постоянните комисии
 95. Протокол № 20/ 27.10.2016г.
 96. Протокол № 21/08.11.2016г.
 97. Правилници на Общински съвет
 98. Протокол № 22/17.11.2016г.
 99. Протокол № 23/ 07.12.2016г.
 100. Функции
 101. Протокол № 64/16.05.2019 г.
 102. Комисия по ЗПКОНПИ
 103. Архив на Правилници на Общински съвет
 104. Структура и контакти
 105. Материали за предстоящо заседание
 106. Протокол № 3/10.12.2015г.
 107. Протокол № 4/04.01.2016г.
 108. Протокол № 5/ 07.01.2016г.
 109. Протокол № 6/ 21.01.2016г.
 110. Протокол № 7/ 28.01.2016г.
 111. Протокол № 8/ 18.02.2016г.
 112. Протокол № 9/07.03.2016г.
 113. Протокол № 10/31.03.2016г.
 114. Протокол № 60/21.01.2019 г.
 115. Протокол № 11/18.04.2016г.
 116. Протокол № 12/ 26.04.2016г.
 117. Протокол № 13/25.06.2016г.
 118. Протокол № 14/ 16.06.2016г.
 119. Протокол № 70/15.10.2019г.
 120. Протокол № 15/ 22.06.2016г.
 121. Отчети за дейността на Общинския съвет и на неговите комисии
 122. Протокол № 16/ 05.07.2016г.
 123. Протокол № 17 / 30.08.2016г.
 124. Протокол № 66/24.06.2019г.
 125. ПРОТОКОЛ № 21
 126. ПРОТОКОЛ № 22
 127. ПРОТОКОЛ № 23
 128. ПРОТОКОЛ № 24
 129. ПРОТОКОЛ № 25
 130. ПРОТОКОЛ № 26
 131. ПРОТОКОЛ № 27
 132. ПРОТОКОЛ № 28
 133. ПРОТОКОЛ № 29
 134. ПРОТОКОЛ № 30
 135. ПРОТОКОЛ № 31
 136. ПРОТОКОЛ № 33
 137. ПРОТОКОЛ № 34
 138. ПРОТОКОЛ № 35
 139. ПРОТОКОЛ № 36
 140. ПРОТОКОЛ № 37
 141. ПРОТОКОЛ №4
 142. ПРОТОКОЛ №5
 143. ПРОТОКОЛ №7
 144. ПРОТОКОЛ №8
 145. ПРОТОКОЛ №9
 146. ПРОТОКОЛ №10
 147. ПРОТОКОЛ №12
 148. ПРОТОКОЛ №13
 149. ПРОТОКОЛ №14
 150. ПРОТОКОЛ №15
 151. ПРОТОКОЛ №17
 152. Решение №196 до №206
 153. Решение №207 до №221
 154. Решение №222 до №238
 155. Решение №239 до №253
 156. Решение №254 до №262
 157. Решение №263 до №272
 158. Решение №273 до №283
 159. Решение №284 до №298
 160. Решение №299 до №302
 161. Решение №303 до №313
 162. Решение №314 до №316
 163. Решение №317 до №326
 164. Решение №327
 165. Проекти на нормативни актове
 166. Решение №328
 167. Решение №329 до №346
 168. Решение №347 до №363
 169. Решение №58 до №73
 170. Решение №74 до №94
 171. Решение №95 до №113
 172. Решение №114
 173. Решение №115
 174. Решение №115 до №130
 175. Решение №131 до №151
 176. Решение №152 до №162
 177. Решения на общински съвет
 178. Протоколи от заседания на ОБС - 2011-2015г.
 179. Решения на общински съвет 2007-2011
 180. Протоколи от заседания на ОБС 2007-2011г.
 181. Етичен кодекс
 182. Протокол № 65/30.05.2019г.
 183. Протокол № 63/28.03.2019 г.
 184. Протокол № 58/12.12.2018 г.
 185. Протокол № 62/21.02.2019 г.
 186. Протокол № 56/12.09.2018 г.
 187. Протокол № 18/ 12.09.2016г.
 188. Мандат 2007 - 2011
 189. Мандат 2011 - 2015
 190. Решения на общински съвет 2016
 191. Протоколи от заседания на ОБС 2015-2019
 192. Протокол № 55/30.08.2018 г.
 193. Протокол № 59/27.12.2018 г.
 194. Протокол № 57/26.10.2018 г.
 195. Дневен ред на заседания на Общинския съвет

Търсене

Резултати от анкета

Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Всеки месец :
0 % Complete (success)
Няколко пъти годишно :
100 % Complete (success)
Един-два пъти годишно :
0 % Complete (success)

Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Вежливо/учтиво :
100 % Complete (success)
Формално :
0 % Complete (success)
Грубо :
0 % Complete (success)

В каква степен получавате нужната Ви информация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Напълно :
100 % Complete (success)
Отчасти :
0 % Complete (success)
Не мога да преценя :
0 % Complete (success)

Facebook

 

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи