Новини
Планирани прекъсвания на електрозахранването в гр. Козлодуй
14.09.2020

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени следните планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 14 септември – 18 септември 2020 г., включително:

На 15.09.2020 г. (15:30 – 16:30 ч.) – гр. Козлодуй: ул. „52-ри полк” (14, 12, 7, 17, 20, 13, 4, 16, 2, 26, 9, 11, 18, 21, 5, 19, 15, 6, 8, 1), ул. „ 9-ти май” (23, 38, 48, 42, 17, 52, 50, 25, 19, 46, 17-А, 21, 40, 36, 44, 26, 15, 32, 28, 30), ул. „Безименна” 2, Площадка АЕЦ „Козлодуй”, Зърнобаза „Слънчев дар”, 2, 1, 5, 3, 9, 11, 4, ул. „Беласица” (8, 10, 5, 6, 2, 3, 4, 1), ул. „Вардар” (4, 3, 1, 5, 7, 2, 9), ул. „Враца” (1, 10, 7а, 7в), ул. „Георги Димитров” (60, 63, 54-A, 61, 67, 64, 75, 56, 73, 52, 71, 62, 58, 59, 66, 54, 69, 65, 77, 57, 27, 38, 33, 21, 23, 37, 56, 34, 49, 35, 26, 19, 39, 50, 46, 43, 18, 42, 16, 55, 31, 51, 24, 17, 22, 44, 36, 20, 41, 48, 28, 32, 25, 28а, 30, 53, 45, 47), ул. „Добруджа” (13, 9, 2, 3, 6, 12, 1, 4, 10, 5, 7, 8, 11), ул. „Дунав” (5, 3),  ул. „Зорница” ( 4, 22, 24, 19, 21, 23, 3, 6, 13, 8, 28, 18, 11, 7), ул. „Янтра” (20, 26, 14, 12, 17, 1, 9, 5, 15”, кв. „Янтра” (2, 10, 25),  ул. „Иглика” (30, 8, 13, 11, 15, 2, 6, 18, 4, 10, 20), ул. „Калина” (17, 16, 25, 13, 2, 10, 38, 9, 34, 27, 24, 12, 6, 26, 15, 1, 8, 14, 14, 5, 18, 21, 40, 3, 7, 23, 4, 22, 32), ул. „Кирил и Методий” (5, 19, 41, 47, 45, 31, 13, 21, 38, 37, 33, 40, 28, 32, 3, 30, 28-А, 51, 49, 4, 29, 8, 35, 53, 42, 39, 31а, 43), ул. „Княз Дондуков” (12, 20, 1а, 13, 22, 9, 8, 1, 26 А, 6, 5, 14, 7, 3, 13а, 18, 15, 11, 4, 21, 2, 26, 17, 2), ул. „Кокиче” (7б, 5, 9, 34, 33, 3),  ул. „Ком”  (18, 17, 14, 13, 16, 15, 7, 2, 1, 3, 5, 6, 9, 8, 4), ул. „Ломска” 16, ул. „Обходен път” (44, 7, 3, 7, 7, 17, 15, 1, 9, 14), ул. „Орлин Василев” 18, ул. „Освободител” (126, 110, 73, 89, 134, 85, 102, 100, 140, 128, 114, 91, 75, 122, 93, 116, 106, 120, 83, 75а, 118, 71, 130, 75-Б, 104, 138, 95, 81, 132, 77, 79, 112, 136, 1), Складова база „Космос” ООД, 97, 142, 146, 154, 101, 156, 103, 150 А, 152, 99, 150, 148, 144, ул. „Победа” (15, 10, 12, 1, 3, 11, .4, 4, 16, 5, 13, 7, 9, 17, 14, 8, 19),  ул. „Преслав” (13, 7, 10, 6, 8, 9, 11), ул. „Ралица” (10, 9, 6, 3, 1, 2), ул. „Свилен Русев” (34, 32), ул. „Стара планина” 11, ул. „Страцин” 11, ул. „Тимок” (2, 7, 18, 14, 13, 10, 16, 5, 6, 0, 8, 12, 1, 4, 3),  ул. „Тимок-2” (1а, 6, 5, 2), ул. „Тунджа” (6 A, 12, 11, 2, 1, 18, 17, 3, 19, 16, 13, 6a, 5, 7, 4, 9, 14, 10, 8), ул. „Цанко Церковски” (4, 7, 3, 11, 6, 9, 5, 2, 5а, 1), ул. „Цар Симеон Велики” 11, ул. „Янко Сакъзов” (11а, 27, 10, 21, 8, 9, 4, 5, 15, 11, 2, 13, 12, 6, 14-А, 7, 19, 10-А, 23), ул. „Янтра”  20, 34.

 

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

 

Търсене
Колко често посещавате сайта на Община Козлодуй?
facebook