Новини
Община Козлодуй изгражда нов гробищен парк в с. Гложене
10.09.2020
В началото на месец септември в с. Гложене бе открита строителна площадка по предмет „Строително-монтажни работи, във връзка с „Изграждане на гробищен парк в с. Гложене”. Обектът се намира в западната част на с. Гложене, извън регулационните му черти.
Ремонтните дейности ще включват изграждане на ограда, на сграда навес за тъжни ритуали в близост до главния вход. За всяко едно гробно място са предвидени междинни пътеки, главни и второстепенни алеи. Предвижда се също така изграждане на изгребна канализационна шахта.
Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи е 55 календарни дни.
Общата стойност на дейностите е в размер на 94 088, 54 лв, като средствата са осигурени от бюджета на Община Козлодуй.

Търсене
УЧАСТВАТЕ ЛИ В БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ?
facebook