Новини
Класиране за конкурс за възлагане на управление на МБАЛ “Св. Иван Рилски - Козлодуй” ЕООД
31.07.2020

К Л А С И Р А Н Е

 

за конкурс за възлагане на управление на МБАЛ “Св. Иван Рилски - Козлодуй” ЕООД, открит с Решение № 143 от Протокол № 10 от проведено на 26.05.2020 г. заседание на Общински съвет, Козлодуй. Съгласно чл. 8, ал. 6, във връзка с чл. 12 от Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения и в изпълнение на Решение № 157 по Протокол № 12 от заседание на Общински съвет, Козлодуй проведено на 30.07.2020 г.

Име и фамилия на кандидата Резултат писмена разработка Резултат от интервюто Оконча­телен резултат
Д-р Дилян Петров 5,44 5,50 5,47
Търсене
facebook
 
УЧАСТВАТЕ ЛИ В БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ?