Новини
500 лева ще заплати „Мост медиа” ЕООД на Община Козлодуй след окончателното постановление на Административен съд – Враца
14.01.2020

Делото бе заведено от Десислава Николова, управител на „Мост медиа” ЕООД, срещу решение на Община Козлодуй да не предостави информация за трети лица, съгласно Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ). Още през месец март 2019-та управителят на дружеството подаде заявление за достъп до обществена информация в Община Козлодуй, съдържащо въпроси, касаещи договори на изпълнители за участие в общински мероприятия. В подобни казуси ЗДОИ изисква да бъдат изпратени писма до третите лица за изрично писмено съгласие или несъгласие за предоставяне на достъп до исканата информация. „Разпоредбата на чл. 37, ал. 1, т. 2 от ЗДОИ допуска отказ от достъп до обществена информация, когато „достъпът засяга интересите на третото лице” и „няма неговото изрично писмено съгласие за предоставяне на исканата обществена информация”.

Община Козлодуй е спазила всички законови срокове и стъпки по процедурата за отговор. Независимо от това управителят на „Мост медиа” ЕООД обжалва нееднократно Решенията на кмета на Община Козлодуй за достъп до съответната обществена информация.

На 3 януари 2020 г. Административен съд – Враца, в публично заседание, отхвърли категорично жалбата на Десислава Николова и я осъди да заплати разноските по делото. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване на основание чл. 40, ал. 3 от ЗДОИ.


 

 

 

 

 

Търсене
facebook
 
УЧАСТВАТЕ ЛИ В БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ?