Новини
Списък на допуснатите до изслушване кандидати за съдебни заседатели към Районен съд гр.Козлодуй
29.11.2019На основание чл. 68, ал. 5 от Закона за съдебната власт Комисия избрана с решение № 14 по протокол № 2 от заседание на Общински съвет, Козлодуй проведено на 28.11.2019 г. публикува:

 СПИСЪК
на допуснатите до изслушване кандидати за съдебни заседатели, както следва:

 

 

  1. 410-01-185/31.10.2019 г. – Антоанетка Стойчева

        2. 410-01-186/ 31.10.2019 г. – Тоня Миладинова

 

 

 

Изслушването на кандидатите за съдебни заседатели ще се състои на 12.12.2019 г. от 17:00 ч. в сградата на Община Козлодуй, ул. „Христо Ботев“ № 13, заседателна зала на II етаж.

Съгласно чл. 68а ал. 2 от Закона за съдебната власт не по-късно от 09.12.2019 г. преди изслушването, юридически лица с нестопанска цел за извършване на общественополезна дейност, могат да представят в Общински съвет – Козлодуй становища за кандидатите, включващи и въпроси, които да им бъдат поставяни. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.

 

 

Комисия определена с решение № 14

по протокол №2 от заседание на Общински съвет, Козлодуй

проведено на 28.11.2019 г.

Търсене
facebook
 
Харесва ли ви новата визия на сайта?