Обявления по ЗУТ
Уведомление за предстоящи строителни дейности във връзка с реализацията на обект: Разширение на газопреносната инфраструктура на "Булгартрансгаз"ЕАД, паралелно на северния /магистрален/ газопровод до Българо-Сръбската граница, етап Линейна част
18.10.2019
Търсене
УЧАСТВАТЕ ЛИ В БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ?
facebook