Решения 2015 - 2019
Решение №699 до №704
16.10.2019

ПРОТОКОЛ № 70 от 15.10.2019 г.

Решение

№ 699
Избира Николай Николов – зам.-кмет на Община Козлодуй за вр. и.д. „Кмет на Община Козлодуй” за срок от 25.10.2019 г. до полагане на клетва от новоизбрания кмет.

Решение

№ 700
Избира Силвия Циброва – гл.експерт „Административно обслужване” в кметство Хърлец за вр.и.д. „Кмет на кметство Хърлец” за срок от 25.10.2019 г. до полагане на клетва от новоизбрания кмет.

Решение

№ 701
Избира Теменужка Борисова – старши експерт-счетоводител в кметство Гложене за вр.и.д. „Кмет на кметство Гложене” за срок от 25.10.2019 г. до полагане на клетва от новоизбрания кмет.

Решение

№ 702
Избира Маргарита Стоянова – гл. специалист „Техническо обслужване в областта на ТСУС” в кметство Бутан за вр.и.д. „Кмет на кметство Бутан” за срок от 25.10.2019 г. до полагане на клетва от новоизбрания кмет.

Решение

№ 703
Избира Бисерка Димитрова – специалист „Административно обслужване” в кметство Крива бара за вр.и.д. „Кмет на кметство Крива бара” за срок от 25.10.2019 г. до полагане на клетва от новоизбрания кмет.

Решение

№ 704
Да се отпуснат средства от бюджета на Община Козлодуй за 2019 г. в размер до 3000 лв. по заявление с вх. № 903-94-727/04.09.2019 г. за извършване на процедури по методи на асистирани репродуктивни технологии (АРТ).

 

Търсене
facebook
 
Колко често посещавате сайта на Община Козлодуй?