Новини
По Проект „Обединени в името на знанието” се проведе последната лектория за психологическа подкрепа на родители от етническите малцинства за осъзнаване ролята на образованието
05.09.2019

Днес, 05 септември 2019 г., в Центъра за обществена подкрепа, гр. Козлодуй, се проведе последната лектория за психологическа подкрепа на родители от етническите малцинства за осъзнаване ролята на образованието, за постигане на пълноценна образователна интеграция. Психологът Венета Якимова представи пред 15 родители темата „Партньорството „родител – дете – училище”, гарант за успеха на децата ни днес и в бъдеще”. По време на срещата психологът насочи вниманието на присъстващите към възможностите за изграждане на взаимно доверие и комуникация между участниците в общия процес – образованието. Представянето на документалния филм „Бялата лястовица”, на Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе”, предизвика сред родителите дискусия по два основни въпроса: „Защо децата отпадат от училище?” и „Как прекъсването на образованието влияе върху живота на децата ни?”.

По проекта се проведоха общо 4 лектории на различни теми: „Позитивни подходи за общуване между родители и деца”, „Изслушването – важно умение за родителството”,  „Ролята на училището” и заключителната тема „Партньорството „родител – дете – училище”, гарант за успеха на децата ни днес и в бъдеще”. В проведените срещи за психологическа подкрепа се включиха общо 57 родители и 7 младежи-доброволци.

Психологическата подкрепа на родители и ученици от етническите малцинства за осъзнаване ролята на образованието за постигане на пълноценна образователна интеграция е една от дейностите, изпълнявани от Община Козлодуй по Проект „Обединени в името на знанието”, Конкурсна процедура 33.17-2018 г., финансиран от Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.

 

Търсене
УЧАСТВАТЕ ЛИ В БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ?
facebook