Новини
Предстоящо третиране срещу комари
10.07.2019
Община Козлодуй Ви уведомява, че на 11 юли (четвъртък) 2019 г., ще се извърши наземно третиране срещу комари в град Козлодуй, а на 12 юли (петък) започва дезинсекционна кампания по поречието на р. Дунав. Кампанията ще се извърши чрез авиационно третиране с цел масовото унищожаване на летящите форми на комарите, за да се предотврати разпространението на болести по хората и животните в тези рискови региони, а вечерта, от 21:00 часа, ще започне наземно третиране на селата от община Козлодуй.
Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) напомня, че при пръскане с инсектициди е необходимо пчеларите да предприемат мерки по опазване здравето на пчелите.
Самолетът, който ще пръска ще излети от селскостопанската площадка в село Гложене.
Съгласно чл. 4, ал. 1, т. 1 от Наредба № 13 на ОбС Козлодуй, от 26.08.2016 г., за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, третиранията ще се осъществят: от изгрев слънце до 10 часа – авиационното, и след 21 часа – наземното. 
Припомняме Ви, че на 03 юли, на редовно заседание Правителството реши да отпусне допълнителни средства в размер на 2 млн. лева за борбата с комарите по поречието на река Дунав. Финансовата подкрепа е за всички общини от Дунавския район.


Търсене
УЧАСТВАТЕ ЛИ В БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ?
facebook