Новини
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!
08.07.2019
Уважаеми съграждани,
 
Община Козлодуй Ви уведомява, че на 15 юли (понеделник) започва извършване на строително-ремонтни дейности на обект „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища, съоръжения и принадлежности към тях на територията на община Козлодуй по ул. “Христо Ботев” и ул. „Радецки”.

С оглед гореизложеното от 15 юли (понеделник) ЧАСТИЧНО ще бъде ограничен достъпът на МПС, в зоната на ЗЕЛЕНИТЕ ПЛОЩИ по ул. „Христо Ботев” № 139/166 (парк „Турлашка махала”)
 и ул. „Радецки” до „Ботев парк”. 
Във връзка с това Ви молим да не се паркират автомобили по тротоарната настилка.
Възможно е наличните поставени пейки и други принадлежности пред имотите, както и трайните насаждения, да бъдат доброволно премахнати, при необходимост, съгласувано със строителя и общината и след оглед на място.
Напомняме, че за неспазване на временните ограничения и нарушаване правилника за движение водачите носят административна отговорност.
Община Козлодуй поднася своите извинения за причинените неудобства, резултат от налагащите се ограничителни мерки.
Търсене
УЧАСТВАТЕ ЛИ В БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ?
facebook