Новини
Общински съвет, Козлодуй съобщава на заинтересованите лица, че удължава срока за определяне на кандидати за съдебни заседатели към Районен съд – Козлодуй до 31 юли 2019 г.
08.07.2019

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
 
 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ
СЪОБЩАВА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА, ЧЕ
УДЪЛЖАВА СРОКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА
КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ
КЪМ РАЙОНЕН СЪД – КОЗЛОДУЙ
ДО 31 ЮЛИ 2019 Г.
 И ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА
ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЕДИН СЪДЕБЕН ЗАСЕДАТЕЛ
ЗА ОКРЪЖЕН СЪД, ВРАЦА СЪС СРОК ОТ 10.07 ДО 10.08.2019 Г. ПРИ СПАЗВАНЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА
ЗАКОНА ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

 

 

ЗА СПРАВКА:

 

https://www.kozloduy.bg/

0888566710 – Анатолий Абаров – Председател на Комисията;

0897601410 – Наталия Предова-Василева – Началник на Отдел „Секретариат на ОбС”;

0897731066 – Ивелина Барболова – Юрисконсулт в Отдел „Секретариат на ОбС”.

0973/85804; 85850 – Отдел „Секретариат на Общинския съвет”

Търсене
УЧАСТВАТЕ ЛИ В БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ?
facebook