Новини
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!
10.06.2019

Уважаеми съграждани,
Община Козлодуй Ви информира, че от 8:00 ч. на 12 юни (сряда), във връзка с изпълнение на ремонтни дейности по пътната инфраструктура, пред бл. 29, бл. 30, бл. 31 и бл. 32 ще бъде ограничен достъпът до паркинга и предблоковите пространства. Ремонтът ще продължи една седмица.
С оглед гореизложеното, Ви молим от 8:00 ч. на 12 юни всички паркирани на горецитираните участъци автомобили да бъдат преместени.
Напомняме, че за неспазване на временните ограничения и нарушаване правилника за движение водачите носят административна отговорност.
Община Козлодуй поднася своите извинения за причинените неудобства, резултат от налагащите се ограничителни мерки.

Търсене
УЧАСТВАТЕ ЛИ В БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ?
facebook