Текущи проекти
Проект „Обучения и заетост”
13.05.2019

Проект „Обучения и заетост”

 

Източник на финансиране: Агенция по заетостта, чрез Дирекция „Бюро по труда”
Стойност на договора: 14 641,44лв

Срок: до 24 месеца.

Цел на проекта: Интегриране на  неактивни и безработни лица регистрирани в дирекции „Бюро по труда“ към Агенция по заетостта.

Търсене
УЧАСТВАТЕ ЛИ В БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ?
facebook