Новини
Уведомление!
15.04.2019
В периода 22-25 април 2019 г., в гр. Козлодуй и населените места (Хърлец, Гложене, Бутан и Крива бара), ще се извърши авиационно третиране срещу комари.
Третирането ще се извърши от изгрев слънце до 10:00 часа, съгласно чл. 4, ал. 1, т. 1 от Наредба №13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности.
Търсене
УЧАСТВАТЕ ЛИ В БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ?
facebook