Новини
За втора година Община Козлодуй и Център за творческо обучение, гр. София, награждават ученици със стипендии за космически лагер през 2019 г.
10.01.2019

Две пълни стипендии за участие в международен космически лагер Space Camp Turkey ще предоставят Община Козлодуй и Център за творческо обучение. Стипендията покрива разходите по 6-дневния престой, храната, таксата за участие и пътуването на децата (без допълнителни средства за дневни) и е в размер на 1250 долара.
За стипендиите  могат да кандидатстват ученици на възраст между 9 и 15 години от община Козлодуй, които добре владеят английски език, тъй като обучението ще се осъществява само на английски. Стипендиантите ще се определят след участие в конкурс за авторско есе или видео есе на една от следните теми:

Тема 1: Промени ли NASA света за 60 години?

Тема 2: Екзопланетите - Нови светове.

Тема 3: Изненада! Аз съм извънземно!

Обемът на творбите за конкурса не трябва да надхвърля 400 думи, а на видео есето 5 минути. Могат да бъдат на български или английски език. Крайният срок за подаване на материалите онлайн се удължава до 28.02.2019 г. Двамата стипендианти ще имат възможност да се обучават в космическия лагер Space Camp Turkey заедно с връстници от цял свят.
Желаещите могат да кандидатстват за стипендия на сайта на на Space Camp Turkey. в България http://spacecamp.cct.bg или директно през този линк: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQvk0MIpNBLlWSEZPxY22PYNjHTr69QcAgzR2D4hIOr6KNlg/viewform.

През 2018 г. 8 деца от община Козлодуй участваха в учебно-тренировъчния лагер в гр. Измир, Турция. Две пълни стипендии бяха предоставени от Община Козлодуй и Център за творческо обучение и 6 пълни стипендии – дарение от „АЕЦ Козлодуй” ЕАД
Space Camp Turkey e учебно-тренировъчен лагер, създаден през 2000 година по модел на NASA в гр. Измир, Турция. Лятната програма на Space Camp Turkey развива познанията на децата в следните области: астрономия, физика, математика, технологии, биология и други науки. Космическият център дава възможност на участниците да преминат през реална подготовка за мисия в космоса. Част от заниманията включват: работа с астронавтски костюми, пребиваване в изкуствена безтегловна среда, използване на тренажори за астронавти и на совалката Discovery, отглеждане на растения в безпочвена среда и други.
Координатор на програмата Space Camp Turkey за България е Център за творческо обучение, гр. София, който работи в тясно сътрудничество с тренировъчния център Space Camp Turkey вече 16 години.
Центърът за творческо обучение активно работи в сферата на формалното и неформално образование. Организацията е създадена с цел да направи качествена промяна в областта на образованието и обучението – промяна към едно по-ефективно образование, което развива ключови компетентности и помага на учащите да разкрият своя потенциал, за да се реализират успешно както в професионалната, така и в социалната сфера. Дейностите на ЦТО са фокусирани върху ученето през целия живот, младежките дейности и обученията за учители. Освен това Центърът работи активно и върху въвеждането на цялостен подход в общото образование, който разглежда физическите, умствените и социалните аспекти на цялостната личност на ученика.

Търсене
УЧАСТВАТЕ ЛИ В БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ?
facebook