Решение № 573 до № 575

06.10.2015 10:44

ПРОТОКОЛ № 56 от 06.10.2015 година

Решение

№ 573

Общински съвет, КозлодуйИзбира Силвия Йончева Циброва – главен експерт „Административно обслужване” в кметство Хърлец за временно изпълняващ длъжността „Кмет на кметство Хърлец” за срок от 28.10.2015 г. до полагане на клетва на новоизбрания кмет.

Решение

№ 574

Общински съвет, Козлодуй Избира Ива Ангелова Христова – главен специалист „Техническо обслужване в областта на ТСУ и С” в кметство Гложене за временно изпълняващ длъжността „Кмет на кметство Гложене” за срок от 28.10.2015 г. до полагане на клетва на новоизбрания кмет.

Решение

№ 575

Общински съвет, Козлодуй Избира Даниела Илиева Борисова – специалист кметство в кметство Бутан за временно изпълняващ длъжността „Кмет на кметство Бутан” за срок от 28.10.2015 г. до полагане на клетва на новоизбрания кмет.

Търсене

Резултати от анкета

Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Всеки месец :
0 % Complete (success)
Няколко пъти годишно :
100 % Complete (success)
Един-два пъти годишно :
0 % Complete (success)

Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Вежливо/учтиво :
100 % Complete (success)
Формално :
0 % Complete (success)
Грубо :
0 % Complete (success)

В каква степен получавате нужната Ви информация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Напълно :
100 % Complete (success)
Отчасти :
0 % Complete (success)
Не мога да преценя :
0 % Complete (success)

Facebook

 

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи