Решение № 562 до № 563

19.08.2015 03:17

ПРОТОКОЛ № 53 от 18.08.2015 година

Решение

№ 562

Общински съвет, Козлодуй не прие решение да упълномощи за представител на община Козлодуй в провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от ВиК ООД – Враца, свикано  на 25.08.2015 г. от 11.00 часа в сградата на Областна администрация, гр. Враца и не даде мандат за гласуване на Румен Василев Маноев – кмет на община Козлодуй за приемане на следното решение „Приема препоръчителен размер от 14 000,00 лв. на вноската на държавата вбюджета на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от ВиК ООД – Враца за 2016 г.”

Решение

№ 563

Общински съвет, Козлодуй не прие решение за допълнение на Приложение № 1 от Годишната програма за 2015 г. за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй с продажба на три общински имота - земеделски имот с № 557002 с площ 13 961 кв.м., представляващ „Стопански двор”, находящ се в землището на с. Бутан, м. „Спорното”; земеделски имот с № 557003 с площ 16 657 кв.м., представляващ „Стопански двор”, находящ се в землището на с. Бутан, м. „Спорното” и земеделски имот с № 000629 с площ 1 406 кв.м., представляващ друга селскостопанска територия, ІV категория, находящ се в землището на с. Бутан.

Търсене

Резултати от анкета

Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Всеки месец :
0 % Complete (success)
Няколко пъти годишно :
100 % Complete (success)
Един-два пъти годишно :
0 % Complete (success)

Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Вежливо/учтиво :
100 % Complete (success)
Формално :
0 % Complete (success)
Грубо :
0 % Complete (success)

В каква степен получавате нужната Ви информация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Напълно :
100 % Complete (success)
Отчасти :
0 % Complete (success)
Не мога да преценя :
0 % Complete (success)

Facebook

 

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи