За Козлодуй

Актуално

Новини

27.01.2021
На 21 януари 2021 г. бе проведена онлайн среща с членовете на Общински детски и младежки парламент (ОДМП), град Козлодуй, които избраха нов ръководен екип.


26.01.2021
Днес, 26.01.2021 г., от 10:00 часа, в община Козлодуй стартира Фаза II от Националния план за ваксиниране срещу COVID-19, включваща имунизацията на училищен персонал. 26.01.2021

Уважаеми граждани,

На основание чл. 25, т. 1 и чл. 28а, ал. 4 от ЗМСМА и чл. 82а, ал. 1 от ПОДОСНКВОА, в изпълнение на изискванията на чл. 28а, ал. 1 от ЗМСМА и във връзка с Решение № 855 на Министерски съвет за удължаване на срока на обявената извънредна епидемична обстановка и Заповед № РД-01-718/18.12.2020 г. на министъра на здравеопазването, ще бъде проведено заседание на Общински съвет, Козлодуй от разстояние чрез видеоконференция на 28.01.2021 г. от 9:30 ч.