Правилници на Общински съвет

pdfПравилник за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми на територията на Община Козлодуй

pdfПравилник за устройството и дейността на ОП „КД”, гр. Козлодуй от м. август 2016 г. с изменения и допълнения от 11.01.2018 г. в сила от 01.02.2018 г.

pdfПравилник за устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс, гр. Козлодуй/ЦПРЛ-ОДК/

pdfПравилник за организацията и дейността на Общински консултативен съвет по въпросите на младежта към Община Козлодуй

pdfПравилник за реда за изграждане на паметници, монументи, паметни плочи и други на територията на Община Козлодуй

pdfПравилник за организацията, дейността и финансирането на пенсионерските клубове на територията на Община Козлодуй

pdfПравилник за условията и реда за финансиране дейностите на спортните клубове в Община Козлодуй

pdfПравилник за финансово подпомагане на студенти от Община Козлодуй

 

Търсене
УЧАСТВАТЕ ЛИ В БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ?
facebook