Таксиметрови превозвачи - публичен регистър

                                             

                                              ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР
               (съгласно чл. 24а, ал.5 от Закона за автомобилните превози)
НА РАЗРЕШЕНИЯТА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ,
ИЗДАДЕНИ ОТ ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ СЪС СРОК  ДО 31.12.2018 Г.
                                          (към 16 януари 2018 г.)

 

по ред

ФИРМА

РАЗРЕШЕНИЕ №

АВТОМОБИЛ С РЕГ. №

Единолични търговци

1.

ЕТ „Велтом-95-Велислав Томов”, гр.Козлодуй

№ 2-2

ВР 7757 ВВ

2.

ЕТ „Илия Илиев - 2002”, гр.Козлодуй

№ 8-3

ВР 2918 ВК

3.

ЕТ „БEЛУЧИ Огнян Белчев” , гр.Козлодуй

№ 22

ВР 8711 ВМ

4.

ЕТ „Ил Маг – Илия Гончев” гр.Козлодуй

№ 28

ВР 5547 ВН

5.

ЕТ "ДИМИТЪР РУЙНОВ - МИТКО ТАКСИ"

№ 30-1

ВР 3972 ВТ

6. ЕТ "ДИМИТЪР РУЙНОВ - МИТКО ТАКСИ" № 30-2 ВР 2999 ВТ

Юридически лица

7.

„АН ДЖИ 2008” ЕООД, гр.Козлодуй

№ 18

ВР 0980 ВT

8.

„АН ДЖИ 2008” ЕООД, гр.Козлодуй

№ 18-3

ВР 7754 ВТ

9.

„АН ДЖИ 2008” ЕООД, гр.Козлодуй

№ 18-10

ВР 5617 ВP

10.

ЕТ "Ася Иванова Нонова", гр. Козлодуй

№ 23

ВР 9034 ВТ

11.

„Е-КОРЕКТ” ЕООД,гр.Враца

№ 25-1

ВР 2519 ВВ

12.

„Е-КОРЕКТ” ЕООД,гр.Враца

№ 25-3

ВР 5169 ВР

13.

„Е-КОРЕКТ” ЕООД,гр.Враца

№ 25-4

ВР 6094 СА

14.

„Е-КОРЕКТ” ЕООД,гр.Враца

№ 25-5

ВР 5821 ВТ

15.

„Е-КОРЕКТ” ЕООД,гр.Враца

№ 25-7

ВР 4335 ВР

Търсене
Харесва ли ви новата визия на сайта?
facebook