Таксиметрови превозвачи - публичен регистър

                                             

                                              ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР
               (съгласно чл. 24а, ал.5 от Закона за автомобилните превози)
НА РАЗРЕШЕНИЯТА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ,
ИЗДАДЕНИ ОТ ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ СЪС СРОК  ДО 31.12.2018 Г.
                                          (към 21 септември 2018 г.)

 

по ред

ФИРМА

РАЗРЕШЕНИЕ №

АВТОМОБИЛ С РЕГ. №

Единолични търговци

1.

ET "САТУРН-Ф-Цветан Петков"

№ 5-1

ВР 8814 АТ

2.

ЕТ „Илия Илиев - 2002”, гр.Козлодуй

№ 8-3

ВР 2918 ВК

3.

ЕТ „БEЛУЧИ Огнян Белчев” , гр.Козлодуй

№ 22

ВР 8711 ВМ

4.

ЕТ „Ил Маг – Илия Гончев” гр.Козлодуй

№ 28

ВР 5547 ВН

5.

ЕТ "ДИМИТЪР РУЙНОВ - МИТКО ТАКСИ"

№ 30-1

ВР 3972 ВТ

6. ЕТ "ДИМИТЪР РУЙНОВ - МИТКО ТАКСИ" № 30-2 ВР 2999 ВТ

Юридически лица

7.

„АН ДЖИ 2008” ЕООД, гр.Козлодуй

№ 18

ВР 0980 ВT

8.

„АН ДЖИ 2008” ЕООД, гр.Козлодуй

№ 18-3

ВР 7754 ВТ

9.

„АН ДЖИ 2008” ЕООД, гр.Козлодуй

№ 18-10

ВР 5617 ВP

10.

ЕТ "Ася Иванова Нонова", гр. Козлодуй

№ 23

ВР 9034 ВТ

11.

„Е-КОРЕКТ” ЕООД,гр.Враца

№ 25-1

ВР 2519 ВВ

12.

„Е-КОРЕКТ” ЕООД,гр.Враца

№ 25-2

ВР 4463 АТ

13.

„Е-КОРЕКТ” ЕООД,гр.Враца

№ 25-3

ВР 5169 ВР

14.

„Е-КОРЕКТ” ЕООД,гр.Враца

№ 25-4

ВР 6094 СА

15.

„Е-КОРЕКТ” ЕООД,гр.Враца

№ 25-5

ВР 5821 ВТ

16.

„Е-КОРЕКТ” ЕООД,гр.Враца

№ 25-7

ВР 4335 ВР

17.

„Е-КОРЕКТ” ЕООД,гр.Враца

№ 25-8

ВР 5859 СВ

18.

"КАМЕНОВИ 2018" ЕООД

№ 32-1

ВР 2521 ВА

19.

"КАМЕНОВИ 2018" ЕООД

№ 32-2

ВР 0935 ВР

Търсене
Харесва ли ви новата визия на сайта?
facebook