Таксиметрови превозвачи - публичен регистър

                                             

                                              ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР
               (съгласно чл. 24а, ал.5 от Закона за автомобилните превози)
НА РАЗРЕШЕНИЯТА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ,
ИЗДАДЕНИ ОТ ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ СЪС СРОК  ДО 31.12.2018 Г.
                                          (към 03 октомври 2018 г.)

 

по ред

ФИРМА

РАЗРЕШЕНИЕ №

АВТОМОБИЛ С РЕГ. №

Единолични търговци

1.

ET "САТУРН-Ф-Цветан Петков"

№ 5-1

ВР 8814 АТ

2.

ЕТ "Велтом-95-Велислав Томов", гр. Козлодуй

№ 2-2

ВР 6288 СА

3.

ЕТ „Илия Илиев - 2002”, гр.Козлодуй

№ 8-3

ВР 2918 ВК

4.

ЕТ „БEЛУЧИ Огнян Белчев” , гр.Козлодуй

№ 22

ВР 8711 ВМ

5.

ЕТ „Ил Маг – Илия Гончев” гр.Козлодуй

№ 28

ВР 5547 ВН

6.

ЕТ "ДИМИТЪР РУЙНОВ - МИТКО ТАКСИ"

№ 30-1

ВР 3972 ВТ

7. ЕТ "ДИМИТЪР РУЙНОВ - МИТКО ТАКСИ" № 30-2 ВР 2999 ВТ

Юридически лица

8.

„АН ДЖИ 2008” ЕООД, гр.Козлодуй

№ 18

ВР 0980 ВT

9.

„АН ДЖИ 2008” ЕООД, гр.Козлодуй

№ 18-3

ВР 7754 ВТ

10.

„АН ДЖИ 2008” ЕООД, гр.Козлодуй

№ 18-10

ВР 5617 ВP

11.

ЕТ "Ася Иванова Нонова", гр. Козлодуй

№ 23

ВР 9034 ВТ

12.

„Е-КОРЕКТ” ЕООД,гр.Враца

№ 25-1

ВР 2519 ВВ

13.

„Е-КОРЕКТ” ЕООД,гр.Враца

№ 25-2

ВР 4463 АТ

14.

„Е-КОРЕКТ” ЕООД,гр.Враца

№ 25-3

ВР 5169 ВР

15.

„Е-КОРЕКТ” ЕООД,гр.Враца

№ 25-4

ВР 6094 СА

16.

„Е-КОРЕКТ” ЕООД,гр.Враца

№ 25-5

ВР 5821 ВТ

17.

„Е-КОРЕКТ” ЕООД,гр.Враца

№ 25-7

ВР 4335 ВР

18.

„Е-КОРЕКТ” ЕООД,гр.Враца

№ 25-8

ВР 5859 СВ

19.

"КАМЕНОВИ 2018" ЕООД

№ 32-1

ВР 2521 ВА

20.

"КАМЕНОВИ 2018" ЕООД

№ 32-2

ВР 0935 ВР

Търсене
УЧАСТВАТЕ ЛИ В БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ?
facebook