Общински календар младежки дейности за 2018г.

 

ОБЩИНСКИ КАЛЕНДАР „МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ”
2018 ГОДИНА

 

ЦЕЛИ:

1. Пълноценно използване на свободното време чрез ефективното участие на младежите в обществения живот, в създаване на условия за разнообразни занимания на децата и младите хора, които да изградят у тях навици за водене на активен граждански и културен живот, чувство за отговорност, толерантност, и умения за работа в екип. Изграждането на тези личностни качества са предпоставка за пълноценната им реализация в обществото.
2. Възпитаване на нравствени и морални ценности, които са в основата за формиране мирогледа на съвременната младеж.

ДАТА

МЕРОПРИЯТИЕ

МЯСТО

ОРГАНИ-

ЗАТОР

Януари

Кариерно консултиране за ученици 9-11 клас
Информационни срещи.
Психологически тестове за кариерно ориентиране.
Младежки клуб, гр. Козлодуй   Община Козлодуй и ОДМП с подкрепата на ЦПЛР-ОДК, гр. Козлодуй
 Януари Кандидатстване в Обучителна програма „Киберскаут” на Националния център за безопасен интернет и Теленор България по метода „Връстници обучават връстници“, за ефективно популяризиране на основните рискове в интернет пространството за деца и младежи между 9 и 15-годишна възраст.  гр. София Община Козлодуй с подкрепата на училищата
Януари –
май
Участие в проект на НСОРБ „Младите европейци - активни граждани” - двудневно обучение от двама лектори на 18 младежи за: запознаване с основните принципи на работа на ЕС, важността на Председателството, младежки политики на ЕС и приложимостта им в България; генериране на идеи за информационни материали – видеоклипове, бюлетин и др.
Обучение по метода „Връстници обучават връстници” на тема: „Младите европейци – активни граждани”, чрез сформиране на екипи от обучители, които ще провеждат минимум дванадесет обучения в четири учебни заведения с ученици горен курс.
Изготвяне и разпространение на информационни материали: видеоклипове, бюлетин, съобщения и др.
Излъчване на информационните материали на лед-стена в центъра на гр. Козлодуй за осигуряване на публичност на изпълняваните дейности по проекта.
  Община Козлодуй
ОДМП, гр. Козлодуй
Януари –
февруари
Стартиране на Общински конкурс за презентация на тема: „От теб з@виси“ за намаляване на онлайн агресията в социалните мрежи и възможните подходи за противодействие. Училищата на
територията на общината
Община Козлодуй с подкрепата на училищата
 Февруари Отбелязване на Международния ден за безопасен интернет чрез провеждане на срещи-дискусии на ученици от 5-12 клас с представители от Специализирания сектор „Киберпрестъпност” на ГДБОП-МВР.
Награждаване на победителите в Общинския конкурс за презентация на тема: „От теб з@виси“.
  ОДМП с подкрепата на Община Козлодуй
14 февруари
(сряда)
„Любов с гаранция”
Тематична шатра „Сексуално образование” с флаери, брошури и др.
 
Площад „Христо Ботев”, гр. Козлодуй  ОДМП с подкрепата на Община Козлодуй 
Март  Часът на Земята.
Концерт от младежки банди с акустични инструменти и огнено шоу.
 
Площад „Христо Ботев”, гр. Козлодуй ОДМП с подкрепата на Община Козлодуй
ЦЛР-„БАрака”, гр. Козлодуй
Март  Обучителен модул за представители от ОДМП на тема „Доброволчество”.  Младежки клуб, гр. Козлодуй   Община Козлодуй 
Март  Обучение с модератори – учители от Фондация „Заедно в час” за създаване на доброволчески работилници в подкрепа на училищните инициативи.  Младежки клуб, гр. Козлодуй, училищата по населените места  Община Козлодуй, училищата,
учители от Фондация "Заедно в час".
 
Април  Форум, посветен на грамотността.  Училищата в община Козлодуй  Община Козлодуй с подкрепата на училищата и учителите от Фондация „Заедно в час” 
Април  Панорама на образованието, професионалното ориентиране и реализиране в община Козлодуй.  Площад „Христо Ботев”, гр. Козлодуй  Община Козлодуй с подкрепата на ОДМП 
Април  Участие в VIII Национална пролетна сесия на детските и младежки парламенти.   Гр. Плевен  Община Козлодуй  
Април  Седмица на детското и младежко участие и изкуствата.
Провеждане на XV-та Областна изложба и фотоизложба “Ние децата”.
Пленер за всички участници в изложбата.
Празничен концерт на ВГ ”Щуротреска”.
Авторски мултимедиен спектакъл на ТТ „3-4” към ОДК, гр. Козлодуй.
 
НЧХП „Христо Ботев-1879”, гр. Козлодуй и ЦПЛР-ОДК, гр. Козлодуй  ЦПЛР-ОДК, гр. Козлодуй с подкрепата на Община Козлодуй 
5 април
(четвъртък)
 
Заедно на Великден с децата с намалена възможност за социална адаптация в общината и ОДМП.
Тематични работилнички в града и селата за изработване на великденски сувенири и боядисване на яйца.
 
Площад „Христо Ботев”, гр. Козлодуй;
населени места
 
Община Козлодуй и ОДМП  
9 май
(сряда)
 
Отбелязване на Деня на Европа.
Тематична шатра – флаери и бодиарт на лица и ръце със знамената на държавите членки в ЕС.
Представяне на кулинарни изделия от страните на ЕС.
 
Площад „Христо Ботев”, гр. Козлодуй   ОДМП с подкрепата на ЦОП, гр. Козлодуй и Община Козлодуй
ОДМП с подкрепата на Община Козлодуй и ЖенСъвет при „АЕЦ Козлодуй”ЕАД
 
Май  Провеждане на седмица за пътна безопасност „Децата и безопасността на движението по пътищата“
Провеждане на беседи/презентации по пътна безопасност с участието на служители от пътна полиция. (I-VIII клас.)
Демонстрации на безопасно майсторско шофиране.
Освежаване на пътната маркировка от деца.
Обявяване на конкурс за дизайн на пътен знак.
 
Училищата на територия
та на общината
 
Община Козлодуй, училища
РУ-Козлодуй
 
26 май
(събота)
 
Трети младежки фестивал „Шумът на реката”
Популяризиране спорта и здравословния начин на живот и добрите младежки постижения в областта на певческото и танцовото изкуство.
Творчески ателиета на теми: свързани с целите на проекта. Ще се представят изработени информационни материали. Провеждане на игри-обучения от младежки модератори свързани с Председателството на България.
 
„Ботев парк”, гр. Козлодуй  ОДМП с подкрепата на Община Козлодуй 
31 май – 02 юни  XIX Национална среща на детски и младежки парламенти и съвети в Република България  Гр. Враца  Община Козлодуй 
1 юни
(петък)
 
Международен ден на детето
под надслов „Мама, татко и аз”.
Ателиета за изработване на бонбони, сладка архитектура, шоколадова работилница, здравословни бонбони и хляб; масичка за шоколадови отпечатъци фонтани с различни видове шоколади,.Арт-ателиета, ателие за фигури от балони; Ателие „Бодиарт” – рисунки на лица.
 
Площад
“Христо Ботев”,
гр. Козлодуй
 
Община Козлодуй
ОДМП, ЦПЛР-ОДК, ЦПВРД към МК БППМН социални услуги за деца, училища и детски градини
 
26 юни
(вторник)
 
Международния ден за борба със злоупотребата и нелегалния трафик на наркотици.
"Истина от първо лице" - среща разговор с Желязко Турлаков – основател и ръководител на Общност „Ново начало” и с бивши зависими от общността.
 
НЧХП „Христо Ботев-1879”, гр. Козлодуй  Община Козлодуй
МК БППМН, гр. Козлодуй
 
Юни – август  Лятно училище в ЦПВРД към МК БППМН с деца, които имат възпитателни дела.
Участие на учители от Фондация "Заедно в час".
 
ЦПВРД към МК БППМН  Община Козлодуй и ЦПВРД към МК БППМН 
Юни –
август
 
Кино вечери в общината чрез пътуващо кино.
Участие в проект на БНТ1 „Пътуващото лятно кино с БНТ1”.
Издание на Националната кампания за възстановяване на летните кина в България.
 
  Община Козлодуй 
12 август
(неделя)
 
Отбелязване на Международния ден на младежта.
DJ парти, занимателни игри (волейбол, състезания по танци и др.)
 
Плувен комплекс „АЕЦ Козлодуй”  ОДМП с подкрепата на Община Козлодуй 
Септември  Седмица за противопожарна безопасност.
Провеждане на демонстративно занятие свързано с гасене на пожар и евакуиране на децата от сградата детските градини на територията на общината.
Провеждане на демонстрация на пожарна техника пред граждани.
„Снимка за спомен” (пано с изображение на пожарникар).
Провеждане на демонстрация на аварийно спасителна техника пред граждани.
 

Детски градини на територия
та на общината

 

 

 

Площад „Христо Ботев”, гр. Козлодуй
 

Община Козлодуй, РСПБЗН, гр. Козлодуй,
РСПБЗН при „АЕЦ Козлодуй” ЕАД, детски градини, ОДМП
 
Септември  Фестивал „Стари български традиции”.
Обмяна на опит между поколенията
 
Ботев парк, гр. Козлодуй  Община Козлодуй с подкрепата на ОДМП,
Пенсионерски клубове
 
Октомври  Еднодневно неформално обучение на членовете на ОДМП от НМФ на теми: „Презентацонни умения”, „Умения за изготвяне и попълване на документи за кандидатстване: мотивационно писмо, онлайн формуляри”.  Младежки клуб, гр. Козлодуй  Община Козлодуй и ОДМП 
12 октомври
(петък)
 
12 октомври -
Ден на българската община.
Дни на детското и младежко самоуправление в Община Козлодуй и съставните кметства: „Мениджър за един ден” и „В обувките на…” - инициативи за практически поглед на младежи в рамките на един 8 часов работен ден, да бъдат в ролята на своите професии чрез кандидатстване с мотивационно писмо или онлайн-формуляр.
„Ден на отворени врати” в различните бизнеси и предприятия;
 
Община Козлодуй; съставни кметства   Община Козлодуй 
Ноември  Отбелязване на Световния ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортните произшествия.
Разпространение на флаери на участниците в пътното движение.
Беседа на тема: „Аз ще пазя себе си и другите участници в движението по пътищата”.
 
Младежки клуб, гр. Козлодуй  Община Козлодуй,
РУ-Козлодуй, ОДМП
 
20 ноември
(вторник)
Годишна среща на Училищните парламенти.
Обсъждане на тема, предварително определена от ОДМП.
Актова зала на СУ „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Козлодуй ОДМП със съдействието на Община Козлодуй и учебните заведения
1 декември (събота) Световен ден за борба срещу СПИН.
Тематична шатра - с флаери, брошури, игри и др.
Разпространение на тематични материали в училищата на територията на общината.
Площад „Христо Ботев”, гр. Козлодуй ОДМП с подкрепата на Община Козлодуй

1 -31 декември Коледни и Новогодишни празници.
Коледен благотворителен концерт и базар. Детско коледно утро „Да посрещнем Дядо Коледа с приятели”. Празник за децата с намалена възможност за социална адаптация.
гр. Козлодуй ОДМП с подкрепата на Община Козлодуй, училища, социални и културни институции/
организации
Януари –
декември
Изнесени срещи във всяко училище от успешно реализирани младежи от общината и на настоящи представители на ОДМП.   Училищата, ОДМП с подкрепата на Община Козлодуй и учебните заведения
Януари –
декември
Целогодишна грижа чрез доброволчество за бездомните кучета в приюта „Анимал хелп”, гр. Козлодуй. Набиране на доброволци за обгрижване на кучетата и доброволци в помощ на ветеринарите. Приют „Анимал хелп”, гр. Козлодуй. ОДМП
Януари –
декември
„People of Kozloduy”
Тематични видео-интервюта за проучване мнението на гражданите от общината по различни въпроси.
Провеждане на фотоконкурс.
Гр. Козлодуй и населените места. ОДМП с подкрепата на Община Козлодуй
Януари-декември Участие в проект на Джуниър Ачийвмънт България
„От Традиции към Иновации” Иновационен лагер в гр. Козлодуй
Тридневен семинар с ученици 10-12 клас, студенти и представители на местна власт и бизнес на теми: „Технология, промишленост и иновации. Технологично предприемачество” и „Туризъм – р. Дунав, Зелено предприемачество“
Гр. Козлодуй ОДМП с подкрепата на Община Козлодуй, училища
Януари –
декември
Участие на младежи от 9 до 15 години в SPACE CAMP TURKEY за България - космически учебно-тренировъчен лагер в гр. Измир, Турция, за изучаване
на работа с най-новите технологии в науките астрономия, физика, математика, биология и други.
Учебно-тренировъчен лагер, гр. Измир, Турция Община Козлодуй
Януари –
декември
Мамина градина.
Месечни срещи с родители на деца на възраст от 0 до 3 години по различни тематики свързани с развитието и отглеждане на децата.
Гр. Козлодуй Община Козлодуй, младежки медиатор
Януари –
декември
Дейност на ОДМП.
Дейности, свързани с организация и провеждане на регулярни заседания и работни срещи на ОДМП и участие на младежки представители на национални конференции, форуми, обучения.
Община Козлодуй ОДМП
със съдействието на Община Козлодуй.
Търсене
Харесва ли ви новата визия на сайта?
facebook