Структура

ПРЕДСЕДАТЕЛ
Мая Людмилова Занева

 

Работно време

Понеделник – 08,00 – 12,00 ч.

Вторник – 13,00 – 17,00 ч.

Сряда – 08,00 – 12,00 ч.

Четвъртък – 13,00 – 17,00 ч.

Петък – 08,00 – 12,00 ч.

 

Приемен ден

Вторник – 14,30 – 17,00 ч.

 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛИ


Ангел Кольов Лалюв
Стела Димова Бачийска
Стефан Иванов Александров

 

ПРЕДСЕДАТЕЛСКИ СЪВЕТ


Мая Людмилова Занева
Ангел Кольов Лалюв
Стела Димова Бачийска
Стефан Иванов Александров
Велислав Василев Торбов
Марийка Костова Коларова
Симеон Иванов СимеоновПОСТОЯННИ КОМИСИИ


1. Комисия по бюджет, финанси и общинска собственост;
2. Комисия по устройство на територията, строителство и жилищна политика;
3. Комисия по икономическо развитие, инвестиции, европейски проекти и трудова заетост;
4. Комисия по здравеопазване и социални дейности;
5. Комисия по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението;
6. Комисия по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото;
7. Комисия по етика, молби, жалби и връзки с гражданското общество;
8. Комисия по земеделие, горско стопанство и опазване на околната среда;

Комисия по чл. 25, ал. 2, т. 3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.


ГРУПИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ


ПП “ГЕРБ”
“Местна коалиция “Козлодуй”
“Местна коалиция (БДЦ) – ПРОЕКТ ПРОМЯНА.BG”

Търсене
УЧАСТВАТЕ ЛИ В БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ?
facebook