Обяви и съобщения

Офис за военен отчет в община Козлодуй информира за обявени вакантни длъжности за приемане на военна служба на лица, изпълнявали военна служба и на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина -СКС- 1 длъжности за офицери; в.ф.-26690-Павликени
17.09.2018

ЧЕЗ планови прекъсвания - 17.09.2018 г.-21.09.2018 г.
17.09.2018

Свободни работни места към 13.09.2018г. - Дирекция "Бюро по труда"
14.09.2018

„Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост”, с. Бутан търси да назначи служител на длъжност „Социален работник”, определена за заемане по трудово правоотношение
28.08.2018

Офис за военен отчет в община Козлодуй информира за обявени 3(три) вакантни длъжности за офицери в Централно военно окръжие за приемане на военна служба на лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба)
27.08.2018

Офис за военен отчет в община Козлодуй информира за обявен конкурс за 204(двеста и четири) вакантни длъжности в Сухопътните войски за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина
27.08.2018

Търсене
УЧАСТВАТЕ ЛИ В БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ?
facebook