Решения 2011 - 2015

Решение № 573 до № 575
06.10.2015

ПРОТОКОЛ № 56 от 06.10.2015 година

Решение

№ 573

Общински съвет, КозлодуйИзбира Силвия Йончева Циброва – главен експерт „Административно обслужване” в кметство Хърлец за временно изпълняващ длъжността „Кмет на кметство Хърлец” за срок от 28.10.2015 г. до полагане на клетва на новоизбрания кмет.

Решение


Решение № 572
18.09.2015

ПРОТОКОЛ № 55 от 18.09.2015 година

Решение

№ 572

Общински съвет, Козлодуй определя д-р Румен Тихолов за представител на община Козлодуй в комисията за изработване на Областна здравна карта.


Решение № 564 до № 571
09.09.2015

ПРОТОКОЛ № 54 от 08.09.2015 година

Решение

№ 564

Общински съвет, Козлодуй включва  нова точка в дневния ред.

Решение

№ 565

Общински съвет, Козлодуй приема...


Решение № 562 до № 563
19.08.2015

ПРОТОКОЛ № 53 от 18.08.2015 година

Решение

№ 562

Общински съвет, Козлодуй не прие решение да упълномощи за представител на община Козлодуй в провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от ВиК ООД – Враца, свикано  на 25.08.2015 г. от 11.00 часа в сградата на Областна администрация,...


Решение № 551 до № 561
22.07.2015

ПРОТОКОЛ № 52 от 21.07.2015 година

Решение

№ 551

Общински съвет, Козлодуй избира за председателстващ на заседанието Йосиф Петков – зам.-председател на ОбС.

Решение

№ 552

Общински съвет, Козлодуй включва две нови точки в дневния ред.

научете повече

Решение №537 до №550
29.06.2015

 

ПРОТОКОЛ № 51 от 23.06.2015 година

Решение

№ 537

Включва три нови точки в дневния ред.

Решение

№ 538

Общински съвет, Козлодуй дава съгласие община Козлодуй да кандидатства  в срок до 30.09.2015...


Търсене
Харесва ли ви новата визия на сайта?
facebook