Решения 2007 - 2011

Решения 643 до 646
13.10.2011

ПРОТОКОЛ № 56 от 11.10.2011година

Решение

№643

Общински съвет, Козлодуй избира Димитър Георгиев Попов за временно изпълняващ длъжността кмет на Община Козлодуй за срок от 22.10.2011 г. до полагане на клетва от новоизбрания кмет.

Решение

№644

Общински съвет, Козлодуй избира  за временно изпълняващ длъжността кмет на кметство село Хърлец, община Козлодуй – Тодорка Маркова Стефанова, на длъжност секретар на кметството, за срок от 22.10.2011 г. до полагане на клетва от новоизбрания кмет.


Решение 626 до 642
28.09.2011

ПРОТОКОЛ № 53 от 18.08.2011година

Решение

№626

Общински съвет, Козлодуй дава съгласие да се отпусне финансова помощ за спешно започване на лечение на д-р Валери Стефанов Ончев в размер на 10 000 лв.

ПРОТОКОЛ № 54 от 01.09.2011година

Решение

№627

Общински съвет, Козлодуй не прие  Отчета  за  изпълнение  на бюджета на Община Козлодуй за периода 01.01.2011г. до 30.06.2011г.

Решение

№628

Общински съвет, Козлодуй дава съгласие, да се актуализира приетия с  Решение № 579 от...


Решение 624 до 625
26.07.2011

ПРОТОКОЛ № 52 от 26.07.2011 година

Решение № 624

Общински съвет, Козлодуй дава съгласието си община Козлодуй да се включи като партньор по проект “CONURBANT - Всеобхватен мрежови подход за включване на европейските агломерации и други обширни области за участие в "Спогодбата на кметовете”, който е финансиран по програма Интелигентна енергия – Европа, без никакъв финансов ангажимент от страна на община Козлодуй и при 100% финансиране на допустимите по проекта разходи от бюджета на проекта.

Решение № 625

Общински съвет, Козлодуй дава съгласието си община...


Решение 607 до 623
15.07.2011
ПРОТОКОЛ № 51 от 11.07.2011 година

Решение

607

Общински съвет, Козлодуй приема „Правилник за организацията, дейността и финансирането на пенсионерските клубове на територията на община Козлодуй”.

Решение

608

Общински съвет, Козлодуй отменя досега действащата Наредба за пожарна безопасност на населените места и обекти на територията на Община Козлодуй и приема...


Решение 600 до 606
19.05.2011

ПРОТОКОЛ № 50от 12.05.2011година

Решение

№ 600

Общински съвет Козлодуй дава принципно съгласие за предоставяне за безвъзмездно ползване на подходящо помещение на ККП „Здравец”, гр. Козлодуй.

Решение

№ 601

Общински съвет Козлодуй дава съгласие Община Козлодуй да ползва банков кредит в размер на 736 546,00 лв. /седемстотин тридесет и шест хиляди петстотин четиридесет и шест лева/ за финансиране на проект „Реконструкция и изграждане на улична мрежа, тротоари, площади и улично осветление в кв. 127, 255, 256, 257 и...


Решение 580 до 599
04.05.2011

ПРОТОКОЛ № 48от 19.04.2011година

Решение

№ 580

Общински съвет Козлодуй упълномощава кмета на община Козлодуй да подпише Запис на заповед, за Проект „Създаване на горски култури чрез залесяване на неземеделски земи на територията на община Козлодуй",

Решение

№ 581

Общински съвет Козлодуй дава съгласието си Община Козлодуй да кандидатства с проект пред Фонд „Социално подпомагане” и да осигури собствени финансови средства, минимум 10% от общия бюджет на проекта.

Решение

№ 582

Общински съвет Козлодуй Приема Годишен...


Търсене
Харесва ли ви новата визия на сайта?
facebook