Информационно обслужване

ОИ-01 Предоставяне на копие от документ, съдържащ публична или непублична общинска информация на хартиен или магнитен носител със или без заверка
13.11.2017
 За коректно визуализиране на Заявлението през браузърите Chrome и Mozilla Firefox трябва да се изтегли PDF файла на Вашият компютър. Това става като се кликне с десен бутон на мишката върху подчертаният текст по-долу (Заявлението), след което се избира "Save link as" и започва изтегляне на документа на Вашият компютър. За да го видите коректно Ви трябва последна версия на Adobe Acrobat Reader, която може да изтеглите от тук При Internet explorer не се налагат допълнителни стъпки.  Заявление за достъп до обществена информация ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОПИЕ ОТ ДОКУМЕНТ, СЪДЪРЖАЩ ПУБЛИЧНА ИЛИ НЕПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА ИНФОРМАЦИЯ НА ХАРТИЕН ИЛИ МАГНИТЕН НОСИТЕЛ СЪС ИЛИ БЕЗ ЗАВЕРКА Правно основаниечл. 24...

ОИ-02 Издаване на удостоверения УП2 и УП3 за брутното трудово възнаграждение и за осигурителен и трудов стаж
13.11.2017
 За коректно визуализиране на Заявлението през браузърите Chrome и Mozilla Firefox трябва да се изтегли PDF файла на Вашият компютър. Това става като се кликне с десен бутон на мишката върху подчертаният текст по-долу (Заявлението), след което се избира "Save link as" и започва изтегляне на документа на Вашият компютър. За да го видите коректно Ви трябва последна версия на Adobe Acrobat Reader, която може да изтеглите от тук При Internet explorer не се налагат допълнителни стъпки.  Заявление за издаване на удостоверение за осигурителен доход или удостоверение за осигурителен (трудов) стаж ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ УП 2 И УП 3 ЗА БРУТНО ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ И ЗА...

ОИ-03 Издаване на удостоверения по искане на заинтересовани лица за липса или наличие в "Архив" за търсените от тях документи
13.11.2017
 За коректно визуализиране на Заявлението през браузърите Chrome и Mozilla Firefox трябва да се изтегли PDF файла на Вашият компютър. Това става като се кликне с десен бутон на мишката върху подчертаният текст по-долу (Заявлението), след което се избира "Save link as" и започва изтегляне на документа на Вашият компютър. За да го видите коректно Ви трябва последна версия на Adobe Acrobat Reader, която може да изтеглите от тук При Internet explorer не се налагат допълнителни стъпки.  Заявление за издаване на удостоверение за липса или наличие на документи в архива на общината ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ПО ИСКАНЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА ЗА ЛИПСА ИЛИ НАЛИЧИЕ В...

ОИ-04 Издаване на удостоверение за собственост на земеделска земя от емлячен регистър
13.11.2017
 За коректно визуализиране на Заявлението през браузърите Chrome и Mozilla Firefox трябва да се изтегли PDF файла на Вашият компютър. Това става като се кликне с десен бутон на мишката върху подчертаният текст по-долу (Заявлението), след което се избира "Save link as" и започва изтегляне на документа на Вашият компютър. За да го видите коректно Ви трябва последна версия на Adobe Acrobat Reader, която може да изтеглите от тук При Internet explorer не се налагат допълнителни стъпки.  Заявление за издаване на удостоверение за притежавани имоти от емлячен регистърИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СОБСТВЕНОСТ НА ИМОТИ ПО ЕМЛЯЧЕН РЕГИСТЪРПравно основаниеАдминистративнопроцесуален кодекс (АПК)Закона за администрацията (ЗА)чл. 12, ал....

Търсене
Харесва ли ви новата визия на сайта?
facebook