Търгове и конкурси

Община Козлодуй обявява подбор за длъжността Главен експерт „Образование” в Дирекция „Хуманитарни дейности”, отдел ”Образование, социални дейности и младежки политики”, определена за заемане по трудово правоотношение ( по заместване)
14.12.2018

Община Козлодуй обявява подбор за длъжността Главен специалист  „Реклама и маркетинг” в Дирекция „Хуманитарни дейности”, отдел ”Култура, спорт и публични прояви”
20.11.2018

Заповед № 176/27.03.2018 г. за отмяна на Заповед № 147/22.03.2018 г. за процедура за учредяване отстъпено право на строеж чрез публичен търг с явно наддаване
27.03.2018

Община Козлодуй набира членове за сформиране на доброволно формирование
31.10.2017

Търсене
УЧАСТВАТЕ ЛИ В БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ?
facebook