Местни данъци и такси

СПИСЪК НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ

ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ – РАЗМЕР И НАЧИНИ НА ОПРЕДЕЛЯНЕТО Ѝ́

РАЗМЕРИ НА АКТУАЛНИТЕ ДАНЪЦИ

ПРОВЕРКА НА МДТ

СЪОБЩЕНИЯ ОТ МДТ

ПРИЕМАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЗМДТ

ИНФОРМАЦИЯ

УСЛУГИ

 

Дирекция Местни данъци и такси

„Местни данъци и такси” е структурна единица в Община Козлодуй от месец октомври 2005година.
С промяна в структурата на общината, приета от Общински съвет гр. Козлодуй от 17.07.2012г. отдел "Местни данъци и такси" се закрива и се създава дирекция "Местни данъци и такси".

Основна функция на дирекцията е установяване, обезпечаване и събиране на местните данъци и такса битови отпадъци.

Дирекция „Местни данъци и такси” се намира на адрес:

 

Гр.Козлодуй

Ул. „Васил Коларов” №1, ІІІ-ти етаж

 

Телефони за контакт:

 

Търсене
Харесва ли ви новата визия на сайта?
facebook